+
KSSERVICE

Rekrutacje Personelu dla Twojego przedsiębiorstwa

Proces rekrutacji to jeden z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa. Z sukcesem przeprowadzamy kolejne procesy rekrutacyjne w oparciu o etapy:

Analizujemy potrzeby rekrutacyjne Klienta

Razem z Klientem budujemy profil Kandydata oraz wspólnie określamy parametry procesu rekrutacyjnego

Rozpoczynamy kampanię rekrutacyjną

Wykorzystujemy wszystkie kanały dotarcia do potencjalnych Kandydatów

Przeprowadzamy proces selekcji Kandydatów

Na tym etapie skupiamy się na
wyłonieniu Kandydatów najlepiej dopasowanych do stanowiska i profilu idealnego Kandydata.

Prezentujemy Kandydatów Klientowi

Na tym etapie Klient zapoznaje się z Kandydatami wyłonionymi w procesie rekrutacyjnym

Zakończenie rekrutacji Sukcesem

Współpraca z KS Service to gwarant powodzenia Twoich oczekiwań.

Dowiedz się więcej…

Zapraszamy do formularza kontaktowego